Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ‘nu üstlendiğimiz tesislerimiz için termal kamera ile görüntüleme hizmeti ve web tabanlı enerji tüketim izleme yazılımı hizmetini veriyoruz. Ayrıca paratoner ölçümleri, topraklama ölçümleri, aydınlık seviyesi ölçümleri ve tesisat kontrollerinde en düşük fiyat garantisi veriyoruz.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu Yüksek gerilim işletme sorumluluğu TRAFO

Bilgi ve Teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.

Kocaeli

+90 (262) 643 25 07
mail adresimiz: murat.celik2@emo.org.tr

 

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
  • Tesis / Fabrika Topraklama Ölçümleri
  • Bina Topraklama Ölçümü
  • Paratoner Topraklama Ölçümü
  • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
  • Temel Topraklaması
  • Zemin, Ekipman, Makine Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu
  • Web Tabanlı Enerji İzleme

 

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) En Az Ücret Tanımları bilgilerini PDF formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

2014 yılı ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

Dosyalar

PDFKİTABIN TAMAMI (6964 KB)
PDFYöNETMELİKLER -5 (268 KB)
PDFSöZLEŞMELER -45 (314 KB)
PDFTİP öLçüM ve MUAYENE RAPORLARI -99 (3159 KB)
PDFEN AZ üCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI -115 (89 KB)
PDFYAPI SINIFLARI -121 (87 KB)
PDFBöLGESEL AZALTMA KATSAYILARI -127 (91 KB)
PDF2014 YILI EN AZ üCRET TANIMLARI -135 (77 KB)
PDFKISIM I YAPI İçİ ELEKTRİK TESİSATI 139 (258 KB)
PDFKISIM II AYRI çİZİLEN KUVVETLİ AKIM PROJELERİ VE DİĞER HİZMETLER 141 (94 KB)
PDFKISIM III İŞYERİ RUHSAT PROJELERİ 145 (87 KB)
PDFKISIM IV 36 kV ENERJİ NAKİL HATLARI (ENH) VE TRAFO MERKEZLERİ (TM) PROJELERİ VE DİĞER HİZMETLER 148 (70 KB)
PDFKISIM V YERLEŞİM ALANLARI AG DAĞITIM VE AYDINLATMA PROJELERİ VE DİĞER HİZMETLER 150 (57 KB)
PDFKISIM VI DENETİM VE öLçüM HİZMETLERİ 151 (62 KB)
PDFKISIM VII ELEKTRİK DAĞITIM KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPTIRILAN PROJE VE DİĞER HİZMETLER 152 (70 KB)
PDFKISIM VIII ELEKTRİK İLETİM ŞİRKETİ VE üRETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPTIRILAN ENH VE TM ETüT VE PROJELERİ 154 (66 KB)
PDFKISIM IX ELEKTRİK ENERJİ üRETİM SANTRALLARI ELEKTRİK PROJELERİ 156 (54 KB)
PDFKISIM X AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ VE DİĞER HİZMETLER 157 (65 KB)
PDFKISIM XI AG GENERATOR UYGULAMA PROJELERİ 159 (50 KB)
PDFKISIM XII DİĞER PROJE VE HİZMETLER 160 (46 KB)

 

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

İşletme Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kuvvetli akım tesislerine girmek

Madde 59-

Kuvvetli akım tesislerine meslekten olmayan kimselerin girmesine ve özel gereçler olmadan bunlara dokunulmasına izin verilmez. Ayrıca tesislerin girişinde işletme personeli için gerekli iş güvenliği malzemeleri her zaman hazır bulundurulacaktır.Bu tesislere herhangi bir nedenle geçici olarak herkesin girmesine izin verilirse, meslekten olmayanların, tehlikeye uğramasını önleyecek önlemler alınacaktır.Kuvvetli akım tesislerine girilmesi ziyaretçiler için tehlikeli olacaksa bunların ancak işletme tarafından özel olarak görevlendirilmiş olan ve tesisleri tanıyan bir kimsenin gözetimi altında küçük topluluklar halinde girmesine izin verilir.

Kuvvetli akım tesislerinde çalışmak

Madde 60-

Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan kumanda edilen TM ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi bulundurulmalıdır. Bu Mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. Kuvvetli akım tesislerinde yapım, bakım ve işletme esnasında işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak kazalarda bu mühendise hukuki sorumluluk yüklenemez.Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan ve özel araçlar kullanılmadan yüksek gerilim altında hiçbir şekilde çalışma yapılamaz.Kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan kurum ve kuruluşlar tarafından bu amaçla açılmış olan eğitim kurslarını bitirerek “Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” alan elektrikle ilgili fen adamları ya da bir mühendisin sorumluluğu ve gözetimi altında olmak üzere öteki görevliler çalışma yapabilir. Yeterli elektrik bilgisi olmayankimseler yardımcı olarak çalıştırılacaksa bunlara önceden ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan gerekli yönergeler verilecek ve açıklamalar yapılacaktır.Müşterek direklerde alçak gerilimli bölümlerde çalışma yapılacağında yüksek gerilimli hattın gerilimi mutlaka kesilecektir.Gerilim altında olmayan tesis bölümlerinde çalışılacağında gerilim altında bulunan öteki bölümler nedeniyle çalışanların her hangi bir tehlikeye uğramaması için gerekli önlemler alınacaktır.61 inci maddedekilerin dışında örneğin şu önlemler alınabilir:- Gerilim altındaki tesis bölümlerinin kapatılması ya da yalıtkan bir kılıfla örtülmesi,- Çalışma sırasında sürekli gözetim,- Çalışma yapılan yerin bir engelle çevrilmesi. Ancak, bu durumda aygıtlarla tehlikesiz ve serbest olarak hareket edilebilmelidir.

30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği" nin 60.Maddesinde geçen "Yüksek Gerilimli Kuvvetli Akım Tesislerinde can ve mal emniyeti bakımından teknik konulardan sorumlu olarak, bir elektrik mühendisi olması" hükmü uyarınca aşağıdaki il sınırlarında hizmet verilmektedir.

Kocaeli Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Dilovası Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Gebze Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Şekerpınar Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Pelitli Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Balçık Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Gölcük Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Mudurnu Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Organize Sanayi Bölgesi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, GOSB Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, GEPOSB Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Çayırova Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

3732 defa incelenmiştir.