GİZLİLİK BİLDİRİMİGizlilik İlkeleri
Gizlilik İlkemiz, M3Muhendislik.Net in Kullanıcılarından topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığı ve sakladığı; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütününü içerir.

Gizlilik kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne M3Muhendislik.Net büyük önem vermektedir. M3Muhendislik.Net kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.

Topladığımız Bilgiler
M3Muhendislik.Net, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır.

M3Muhendislik.Net kullanıcılarımızın web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; mesela kullanıcılarımızın sitemizin hangi sayflarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler yine aynı şekilde kullanıcılarımızın sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için "cookie (çerez)" ler kullanılabilir.

Cookie(çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların pclerine yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır.

Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

Nasıl Kullanıyoruz?
M3Muhendislik.Net, web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri, yine M3Muhendislik.Net ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında Kullanıcılarına ulaşmak ve kullanıcıların söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi için kullanır.

Ayrıca M3Muhendislik.Net web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması
M3Muhendislik.Net kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca kullanıcılarımızdan topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilir.

Son olarak, M3Muhendislik.Net kullanıcılarımızdan topladığı bilgileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış,devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.

Bilgi Bütünlüğünün Korunması
Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda M3Muhendislik.Net elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.

Sorular

Gizlilik ilkemiz hakkında her türlü sorunuzu info@M3Muhendislik.Net email adresini kullanarak M3Muhendislik.Net ye iletebilirsiniz.

M3Muhendislik.Net Gizlilik ilkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
M3Muhendislik.Net